header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Nieuws van de Jeugdcommissie

23-5-2012 Het is enige tijd geleden, maar nu toch even een kort nieuws van de Jeugdcommissie. 

Teamindeling
Het streven is er naar om op 30 mei 2012 de teamindeling op de site te plaatsen. Ondertussen zijn voor alle Jeugdlijnen en de Jongste Jeugd inventarisaties gedaan. De puntjes worden de komende week op de i gezet. Wij spelen volgende jaar met de volgende jeugdteams:
Jongens B1, Meisjes B1, Meisjes B2, Jongens C1, Meisjes C1, Meisjes C2 en Meisjes D1 (elftal). 
Bij de Jongste Jeugd wordt nog gepuzzeld. Alle betrokken coaches worden hierover geïnformeerd door Rob Schaub en Kaspar van den Ham. 

Samenstelling Jeugdcommissie 2012-2013
Rob Schaub - voorzitter en afgevaardigd in het dagelijks bestuur
vacature - secretaris jeugd
Aletta Jongman - wedstrijdsecretaris jeugd en jongste jeugd
Sylvia Buiskool - coordinator AB
vacature - coordinator CD
Kaspar van den Ham - Jongste Jeugd coordinator
Robert Scholte - beoogd trainingscoordinator

Zoals je ziet treden Ina Huesken, Joost Broerse, Cecilia van der Leij en Annette de Vos  af (maar niet eerder dan hun vacature is vervuld). Robert Scholte heeft afscheid genomen als coach van Heren 1, maar wij hebben goede hoop dat Robert en het nieuwe bestuur er verder wel uit komen: De JC hoopt dat Robert aan kan blijven als trainer en trainingscoordinator.

Jongste Jeugd toernooi
De Jongste Jeugd Activiteiten cie (JJAC) is druk doende met de organisatie van het JJ-toernooi op onze velden. Ze hebben jullie hulp nodig. Zie verderop onze website.

Scheidsrechterscursus
Zeventien Jeugdleden nemen deel aan de scheidsrechterscursus. Op 30 mei doen zij examen. Voor alle jeugdleden vanaf 16 jaar geldt de verplichting van de KNHB om je scheidsrechterskaart te halen. Je wordt dan ingezet om jeugdelftallen te fluiten. Als spelbegeleider van de Jongste Jeugd (niet-elftallen) heb je geen kaart nodig, maar wordt je wel opgeleid.

Allerlei
Vraag: Komt er nog een kledingverkoop? 
Antwoord: Die is in maart geweest. Maar vermoedelijk kan dit ook op 9 juni tijdens het Jongste Jeugd toernooi. Meer info volgt.

Vraag: Komt er nog een familietoernooi?
Antwoord: Er gaat een gerucht dat dit op 17 juni gehouden wordt, maar dat is nu kort dag en het moet wel georganiseerd worden.

Vraag: Gaat Heren 1 een clinic voor de Jongste Jeugd geven?
Antwoord: Zoals het nu lijkt wel -wellicht op 17 juni-. Maar het moet wel georganiseerd worden. 

Vraag: Wanneer moeten de keeperspullen worden ingeleverd?
Antwoord: Voor alle teams die zonder keeper doortrainen op 9 juni, na het jongste jeugd toernooi. Meer nieuws volgt.

Vraag: Wanneer stoppen de trainingen?
Antwoord: Op 6 juli 2012. Zie het overige nieuws op de website.

Vraag: Wanneer starten de trainingen?
Antwoord: In de regel 1 week voordat de competitie begint (Vermoedelijk dus vanaf de maandag na het corso)

Vraag: Wanneer zijn de trainingstijden bekend?
Antwoord: Zoals gebruikelijk heel laat, omdat veel van onze trainers studeren of naar school gaan. Hun lesrooster is pas laat bekend. De woensdagmiddag blijft voor de Jongste Jeugd staan.

Etc etc.

Tot zover
Namens de Jeugdcommissie
Annette de Vos tNC

Agenda

Nog geen agenda punten.