header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Aankondiging ALV en agenda

19-4-2012

Algemene Ledenvergadering Hockeyclub Eelde


Datum: 16 mei 2012

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: clubhuis HCE


Agenda 

1.       Opening

2.       Ingekomen stukken en mededelingen

3.       Notulen voorgaande ALV

4.       Stand van zaken vanuit bestuur en commissies

       Dagelijks bestuur (Duco Schenk, voorzitter)

       Jeugdcommissie (Ina Huesken, voorzitter JC)

       Kantinecommissie (Daphne Viswat)

       Accommodatiecommissie (Geert Wierenga)

       Activiteitencommissie (Josien Struik)

5.       Concept begroting inclusief vaststelling contributie 2012-2013 (Nelleke Geusebroek, penningmeester)

6.       Aftreden bestuursleden (voorzitter, secretaris) en aanstellen nieuwe bestuursleden

7.       W.v.t.t.k.

8.       Rondvraag

9.       Sluiting

Agenda

Nog geen agenda punten.