header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Nieuws van de Jeugdcommissie

18-4-2012

Het is al een tijdje een beetje stil op de site. Dat betekent niet dat er niets te beleven valt bij HC Eelde. Achter de schermen wordt hard gewerkt om ons cluppie levensvatbaar te houden. 

Ouders die wat voor de club willen doen

In de winterperiode heeft de Jeugdcommissie (JC) de meeste ouders van Jeugd en Jongste Jeugd leden telefonisch benaderd met de vraag of ze wat voor de club willen doen. Vele ouders waren bereid zich in te zetten en de door de JC georganiseerde avond is destijds goed bezocht. Van de 4 vacatures in de JC vanaf volgend seizoen zijn er 2 inmiddels vervuld. Kaspar van der (of is het den?) Ham draait inmiddels al mee. 

Daarnaast ziet het er nu echt naar uit dat we als club een echte Sponsorcommissie krijgen. Met andere woorden: Het ziet er goed uit. 

Naast deze opbrengst zijn er ouders geweest die bereid zijn om gastouder op de zaterdag te zijn, die een kledingactie op poten willen zetten, wel een bestuursfunctie willen vervullen etc. etc. De Jeugdcommissie haalt opgelucht adem. We waren even bang dat met het vertrek van zoveel commissieleden de continuïteit in de jeugdlijn een deuk zou oplopen. Maar daar ziet het nu niet naar uit.

Teamindeling 2012-2013

Robert Scholte trekt ook dit seizoen weer de kar. Hij wordt hierbij geassisteerd door de Jeugd-coördinatoren: Cecilia van der Leij (A/B), Joost Broerse (C/D) en Rob Schaub (E/F).

Het Jeugdbeleid staat op de site. Zoals iedereen weet is het uitgangspunt de leeftijd, maar spelen ook andere aspecten een rol. Verder kunnen we dankzij het inmiddels beruchte LISA inmiddels in 1 opslag zien wat de leeftijdsopbouw is van de kinderen.

Voor de Jeugd-elftallen geldt het volgende tijdspad: De huidige A/B categorie wordt deze week en volgende week door Robert en Cecilia benaderd. Voor de A-categorie geldt bijvoorbeeld dat ze senior worden en op zondag gaan spelen, blijven ze spelen of gaan ze elders studeren. Voor wat betreft de B-categorie zullen eerst de coaches benaderd en bevraagd worden (deze en komende week). Voor de huidige en toekomstige C/D categorie gaat het allemaal vanaf 8 mei lopen.

Voor wat betreft de Jongste Jeugd geldt dat nadere informatie volgt. Dit puur en alleen vanwege het feit dat Rob Schaub en Kaspar van der Ham niet bij de vergadering konden zijn.

Wij zouden graag zo spoedig mogelijk weten of er kinderen zijn die komend seizoen niet meer willen hockeyen. Opzeggingen voor komend seizoen moeten voor 1 juni 2012 schriftelijk of per email zijn gedaan bij de ledenadministratie. Een melding aan een coach is dus niet voldoende.

Degenen die vragen hebben kunnen rechtstreeks contact opnemen met Robert Scholte of 1 van bovengenoemde coördinatoren. We gaan een drukke tijd tegemoet. 

Strafballencompetitie

Nadere info over de strafballen competitie voor Jeugd-elftallen volgt. We moeten nog effe wat data prikken.

Algemene Ledenvergadering

Heeft iedereen het al in zijn agenda gezet en komt iedereen ook ? 16 mei 2012…..hoe laat?

Namens de Jeugdcommissie

Annette de Vos tNC

 

 

Agenda

Nog geen agenda punten.