header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Haal op die Fluit!!!! bestemd voor (jeugd)leden en ouders

1-2-2012 Bij de Jongste Jeugd is het al de gewoonste zaak van de wereld. Ouders worden gevraagd om het spel van hun kinderen te begeleiden. Zij fluiten de wedstrijden van hun eigen kinderen. Bij de Jeugd (de elftallen) worden we veelal gefloten door onze Seniorleden. De Jeugdcommissie vindt dat ook best van ouders gevraagd mag worden om de thuiswedstrijden van Eelder Jeugd teams te gaan fluiten. Ter ondersteuning hiervan biedt HC Eelde in maart 2012 een scheidsrechtersursus aan. Ouders worden bij deze van harte uitgenodigd deel te nemen aan de cursus. Het grote voordeel van het volgen van deze cursus is ook dat je volledig op de hoogte bent van de huidige geldende spelregels. Alleen daarom al een goede reden om deel te gaan nemen. Het voorkomt misverstanden. 
Het moge bekend zijn dat elk lid vanaf zijn of haar 16e verplicht is een scheidsrechterskaart te halen. Als je jonger bent mag je ook deelnemen aan de cursus. 
Hierbij een oproep aan ouders van Jeugd (en Jongste Jeugd) leden om in maart deel te gaan nemen aan de cursus!!!!!!!!!! Hierbij een aankondiging voor de jeugdleden dat in maart 2012 de scheidsrechterscursus plaats zal vinden.

Namens de Jeugdcommissie
Annette de Vos tNC

Agenda

Nog geen agenda punten.