header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Nieuw ERE lid

Nieuws afbeelding 25-10-2015

Op de ALV is een motie ingediend om Geert Wierenga als Ere lid te benoemen. Deze motie is unaniem aangenomen.                                                                                                       

Geert is zeer waardevol voor onze club. Hij is al lid vanaf 1998.
Op zijn aanmeldingsformulier had hij aangegeven dat hij wel wat binnen de club wilde doen. En dat heeft hij geweten.

Snel nadat hij lid was geworden kwam Geert in het bestuur als secretaris. Nadat hij dit ongeveer 3 jaar had gedaan, werd Geert voorzitter van HCE voor een periode van 5 of 6 jaar.

Nadat hij het bestuur had verlaten is Geert zich gaan bezighouden met het onderhoud van ons complex (velden + clubhuis). Dit onderhoud behelst ondermeer het spuiten van de velden tegen algvorming, het zanden van de velden, het legen van de afvalemmers, en het reguliere onderhoud van het clubhuis. Allemaal zaken waar je als lid niet altijd bij stil staat.

Dit onderhoud doet Geert iedere donderdag tot op de dag van vandaag, tegenwoordig geassisteerd door Dick ten Hoonte en Gert Smith.

Dus Geert bedankt voor al jouw diensten tot nu toe aan de club.

Namens het Dagelijks  bestuur,

 Annemieke Tieleman

Agenda

Nog geen agenda punten.