header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Woensdag 30 september Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding 24-8-2015 AGENDA ALV - woensdag 30 september - 20.00 uur - clubhuis HCE

1. Opening

2. Vaststellen notulen AVL d.d. 23 september 2014

3. Jaarverslag secretaris 2014/2015

4. Jaarverslag penningmeester 2014/2015

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Vaststellen begroting 2015/2016

9. Bestuursverkiezing:

Gert Smith                 Voorzitter                       Jos van Kimmenaede

Johan Stoker              Sponsor commissie       Rick van Tol

Hester van der Bles   Secretaris                       Annemiek Tieleman

Obbe Gert Olthof     Technische commissie    functie vacant


10. Rondvraag

11. Sluiting


Agenda

Nog geen agenda punten.