header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd

Voortgang teamsamenstelling seizoen 2015/2016

22-5-2015 d.d. 3 juni inloopavond coaches
Op woensdagavond 3 juni is een inloopavond voor de coaches n.a.v. de door de JC bepaalde uitkomsten van de voorlopige samenstelling van de selectieteams. De exacte tijden per selectieteam(s) staan hieronder vermeldt:

A: 19.30 -20.00 uur
B: 20.00 - 20.30 uur
C: 20.30 - 21.45 uur
D: 21.45 - 22.30 uur  

d.d. 6 juni bekendmaking samenstelling selectie- en overige teams
Zaterdag 6 juni na 16:00 uur wordt de samenstelling van selectieteams, zoals deze na de inbreng van de coaches op 3 juni aan het eind van de avond door de JC is bepaald, bekend gemaakt op de website van HCE. Tegelijkertijd of zo kort mogelijk erna worden ook de overige teams bekend gemaakt.

d.d. 10 juni inloopavond ouders

Woensdag 10 juni is van 19:00 t/m 20:30 uur op het clubhuis de inloopavond voor ouders n.a.v. de uitkomsten van de samenstelling selectie- en overige teams.

PS. Zie voor de selectieprocedure de jeugdpagina website HCE onderaan.

Agenda

Nog geen agenda punten.