header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering 2014

Nieuws afbeelding 22-8-2014 Uitnodiging voor alle leden en ouders van jeugdleden:
Algemene Leden Vergadering
Dinsdag 23 september 2014
20.00 uur Clubhuis HCEelde
Agenda
 1. opening
 2. vaststellen notulen ALV 4 september 2013
 3. jaarverslag secretaris 2013/2014
 4. jaarverslag penningmeester 2013/2014
 5. verslag kascommissie
 6. benoeming nieuwe kascommissie
 7. vaststellen begroting 2014/2015
 8. algemene statutenwijziging HCE (op verzoek KNHB)
 9. bestuursverkiezing
 10. rondvraag
 11. sluiting
Zie bijlage: conceptakte voorgenomen staturenwijziging
Bijlage

Agenda

Nog geen agenda punten.