header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd

Nieuwe opzet hockey bij de F'jes komend seizoen

Nieuws afbeelding 30-5-2013

Beste ouders Jongste Jeugd in F teams en Trainingsgroepen,

Met ingang van het hockeyseizoen 2013 – 2014 wordt de opzet van het hockey in de F leeftijd anders. 7-jarigen zullen 4:4 spelen in plaats van 3:3 en daarom zal er strikter op leeftijd ingedeeld moeten worden. Als dat kan tenminste…

Dus ook door HCE. Dit heeft vooral gevolgen in de grootte van de F-teams. F-teams van 7-jarigen of een mix van 7 en 6-jarigen zullen bij voorkeur 10 kinderen groot moeten zijn. Immers 2x 4 plus 1 wissel per potje. Voor ons als kleinere club kan dit betekenen dat er in teams weinig tot geen speling bestaat voor een kind om even een wedstrijd over te slaan. Er wordt daardoor vanaf komend seizoen meer dan voorheen een beroep op teamspirit gedaan.

 

Groet, Kaspar van den Ham

Coördinator Jongste Jeugd HCE

 

Zie hieronder de brief over de nieuwe opzet van de KNHB.

 

Portefeuillehouder Jongste Jeugd Noord Nederland

 

Aan:

Jongste Jeugd coördinatoren

HockeyverenigingenNoord Nederland

 

Betreft: Pilot F-hockey

 

Groningen, 17 mei 2013.

Beste jongste jeugd coördinatoren,

 

Vanaf seizoen 2013 2014 wordt er bij de F-jeugd in ons district een pilot gestart. Deze pilot wordt uitgevoerd om te kijken hoe we een betere doorlopende leerlijn kunnen creëren nu er door de invoering van het Funkey hockey op jongere leeftijd gestart wordt.

 

Deze aanpassing op de bestaande doorlopende leerlijn is besproken tijdens het landelijke overleg met de portefeuillehouders Jongste Jeugd en de KNHB academie en wordt door iedereen gezien als een mogelijke waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod binnen het opleidingsplan Jongste Jeugd Hockey.

 

De reden om deze pilot in Noord Nederland te starten is het feit dat wij nu al, als enige district 6 jarigen in de F-competitie laten deelnemen. Dit heeft echter tot nu toe tot gevolg dat deze kinderen bij ons in het district 2 jaar 3:3 spelen waarbij er in het 2e jaar vaak weinig uitdaging meer is. Door wachtlijsten en tekort aan velden zijn de andere districten niet in staat om nu al 6 jarigen aan te nemen.

 

Vanaf seizoen 2013/2014 gaan alleen in Noord Nederland de1e jaars F-teams (6 jarigen) in competitie verband 3:3 spelen met 4 doeltjes per veld.

 

Voor de 2ejaars F-teams;de 7 jarigen,worden er aanpassingen gedaan om de uitdaging en het lerende aspect te vergroten. Dat houdt in dat voor de winterstop deze teams 4 :4 gaan spelen op een F-veld met 4 doeltjes per veld. Na de winterstop wordt er vervolgens4:4 gespeeld op een F-veld met 2 doeltjes per veld waardoor de aansluiting naar het 6-tal hockey ook beter wordt voorbereid.

 

De doorlopende leerlijn zoals wij die tijdens het landelijke overleg hebben besproken gaat er dan als volgt uit zien.

Stap

Leeftijd

Spelvorm

Groep/klas

Categorie

Hoeveel jaar?

1

4

Funkey 1 (map)

1

G1

1

2

5

Funkey 1 (map)

Funkey 2 (spelsuggesties)

2

G2

1

3

6

Benjamins

3:3 (met 4 doelen)

3

F1

1

4

7

4:4 (met 4 doelen)

4:4 (met 2 doelen)

4

F2

½ jaar

½ jaar

5

7/8

6:6

5

E6

1

6

8/10

8:8

6

E8

1

7

10/11

8:8 of 11:11

7/8

D8 of D11

2

8

12/14

11:11

Klas 1 + 2

C

2

9

14/16

11:11

Klas 3

B

2

10

16/18

11:11

A

2

Aan deze pilot liggen de volgende zaken ter grondslag:

Basisgedachte Jongste Jeugd

Verbeteren van de doorlopende leerlijn vanwege het veranderde spelaanbod.

Met dezelfde toepassing van regels betreffende: te gebruiken technieken, verschil in sterkte

et cetera.

Praktische zaken

Op 7-jarige leeftijd (F2) spelen we:

-Op dezelfde veldgrootte als F1 met 4 doeltjes.

-Dezelfde speeltijden te weten 2x 15 minuten

-Voor de winterstop: 4:4 met 4 doeltjes!

-Na de winterstop: 4:4 met 2 doeltjes!

-Puntentelling blijft gelijk aan de huidige telling: 2 punten voor een gewonnen wedstrijd en 1 punt voor een gelijkspel

Bedoelde effecten:

-In een 4-tal heb je meer afspeelmogelijkheden.

-Je speelt in 3 linies, net zoals het11-tal spel.

oZe gaan spelen in een ruit met de punt naar voren.

oDe opstelling wordt dan 1 : 2 : 1 zonder aangeklede keeper

Mogelijke problemen bij deze opzet:

-Problemen bij kleine verenigingen om teams samen te stellen.

-Eerst 3:3 en daarna 4:4

oKom je met hetzelfde aantal spelers uit?

Uiteraard blijft voor de overige jongste jeugdteams het reguliere aanbod bestaan en vragen wij jullie om goed te kijken naar de individuele ontwikkeling van het kind , zodat zij in het juiste team geplaatst kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Portefeuillehouder Jongste Jeugd KNHB Noord Nederland

Gerelateerde nieuwsberichten

Afgelastingen wedstrijden 19 november 2022

Agenda

Nog geen agenda punten.