header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie


Contributie

Leden en ouders van leden van de hockeyclub verlenen de club een machtiging voor automatische incasso van verschuldigde bedragen. De jaarlijkse contributie wordt in twee delen geïnd, de eerste inning zal rond half september plaatsvinden en de inning van het tweede termijn rond midden februari. Zaalhockey is niet bij de contributie inbegrepen. Voor jeugd- en seniorleden wordt dit begin december geïnd. Het entreegeld voor junioren en senioren bedraagt € 30,00..  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, om welke reden of oorzaak ook, blijft desniettemin, de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
 
Zonder machtiging ontvangt u een factuur. Hiervoor wordt een extra bedrag van € 10,- gerekend boven op de contributie. Met opzegging van het lidmaatschap voor 1 juni wordt de machtiging automatisch ingetrokken. Een machtiging kan altijd tussentijds worden ingetrokken door dit door te geven aan de ledenadministratie.

U ontvangt voorafgaand aan iedere incasso een vooraankondiging per mail. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat er voldoende saldo op de rekening staat waarvan geïncasseerd zal worden. Indien een incasso wordt geweigerd (bv. blokkering voor incasso of saldotekort), dan volgt aansluitend éénmalig een herinnering om zelf te betalen.


Mocht het zo zijn dat u door overmacht niet in staat bent om tijdig te betalen is de club altijd bereid om dit te bespreken en tot een oplossing te komen mits dit op tijd gemeld wordt. Dat is voordat er een herinnering of aanmaning is gestuurd.

Contributie wordt conform de KNHB richtlijnen geheven op basis van de leeftijdscategorie, die niet gelijk hoeft te zijn aan de teamindeling. De peildatum met betrekking tot de leeftijdscategorie is 1 oktober.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van mei 2019 zijn de onderstaande contributiebedragen voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld.  

 

Seniorleden

€ 310,00

Jong senioren 18 t/m 24 jaar

€ 235,00*

Jeugdleden A en B

€ 280,00

Jeugdleden C, D

€ 265,00

Jeugdleden E
€ 225,00

Jeugdleden F

€ 180,00

Funkey

€ 135,00

Training lid / Trimhockey

€ 185,00

Zaalhockey seniorleden

€ 80,00

Zaalhockey jeugdleden

€ 60,00

Zaalhockey F-jeugd

€ 40,00

Entreegeld junioren en senioren

€ 30,00

* Jong senioren van 18 t/m 24 jaar krijgen op vertoon van een studentenkaart of schoolpas een korting van € 75,00 (€ 310,00 - € 75,00 = € 235,00). Dit wordt na de incasso verrekend.