header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

De Club Visie

Missie

Bieden van teamsport op recreatief en prestatie niveau, mixed, voor jong en oud onder ideale hockeyomstandigheden.

 

Visie

 

Sportief fundament

De KNHB heeft samen met experts uit het tophockey, wetenschappers en technische stafleden van verenigingen de visie op de ontwikkeling van hockeyers opgesteld. MHCE onderschrijft deze visie van de KNHB bestaande uit de zes uitgangspunten, oftewel 6 x vooruit in hockey.

1.       Beter hockey begint bij jezelf

2.       Herken en stimuleer unieke kwaliteiten

3.       Voor iedere leeftijd een passende belasting

4.       Bijdrage leveren aan je team

5.       Ondersteun continu leren

6.       Sport en privé in balans

Commitment fundament

 

Om de groei van HCE in goede banen te leiden is een slagvaardig bestuur en kaderopbouw essentieel. Een hockeytechnisch kader voor training en vorming van jeugd- en seniorleden. Een facilitair kader die het hockey mogelijk maakt en een ondersteunend kader voor alle andere coachende en overige zaken binnen de vereniging. Commissies zijn volwaardig bezet zodat de vele schouders de plezierig lichte lasten kunnen dragen. Prioriteit ligt bij de jeugd- en technische commissie voor het welslagen van hockeyplezier en de vorming van het ledenfundament.

 

Financieel fundament

 

Op financieel gebied zijn we een gezonde vereniging en dat willen we te allen tijde zo houden. Deze taak ligt niet alleen bij het bestuur maar wordt gedragen door alle leden. Het behouden van een sponsor/subsidie commissie is van groot belang om continuïteit te waarborgen. Naast sponsoring zijn de kantine inkomsten van vitaal belang voor de vereniging. Hier ligt een unieke en hoge mate van verantwoording bij de leden.

 

HCE anno 2020

 

Hockey Club Eelde is een warme, gezellige en kwalitatieve hockeyvereniging waar hockeyplezier samen gaat met prestatie, geen tweedeling in top en recreatiehockey maar een samenwerking. Vanaf het begin wordt aan de jongste jeugd vooral het spelplezier bijgebracht en naar mate het hockeyspel zich ontwikkeld wordt de factor prestatie toegevoegd. De jeugdteams zullen een toonaangevende rol spelen in de diverse noordelijke competities en als het niveau het toelaat in de landelijke competities. Op senioren niveau komen de eerste teams, Heren 1 en Dames 1, uit in de tweede klasse.